UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 1 BAHASA MELAYU 2018
Nama : ______________ Kelas :_______________
 
BAHAGIAN A ( 20markah ) Soalan 1 hinggasoalan 5 Pilih
suku kata
 yang betul berdasarkan gambar. Contoh : e_____ A pal B mak C sok 1 mu_____ A rai B ray C ram 2 cer________ A men B min C man 1
 
 3 pe_______ A yu B nyu C syu 4 ko_______ A lak B cak C tak 5 pi________ A sung B sing C sang 2
 
 Soalan 6 hingga soalan 10 Pilih
ejaan
 yang betul berdasarkan gambar. 6 A pisu B pusa C pasu 7 A paep B paip C piap 3
of 15