of 6

2018-04-19

Description
55. ALEA FM: 107’5 dijvf 2018-04-19 http://www.amorebietalarrea.hezkuntza.net/ ORDENAGAILU ETA ARBEL DIGITAL BERRIAK EDITORIALA Aste honetan gure ikasgela batzue-…
Transcript
55. ALEA FM: 107’5 dijvf 2018-04-19 http://www.amorebietalarrea.hezkuntza.net/ ORDENAGAILU ETA ARBEL DIGITAL BERRIAK EDITORIALA Aste honetan gure ikasgela batzue- tan ordenagailu eta arbel digital berriak jartzen ari dira. Gela batzuetan bazeuden jarrita, etorkizunean espero dugu gela guztietan arbel digitalak egotea. GAUZA BERRIAK 1 BIOGRAPHI 2 KRISTINA 3 MARDARAS GIZAKIAK 4 ESAERA ZAHARRAK 5 INKESTA 6 ERREDAKTOREAK ALAINE PEÑA OIHANE RUBIO ALEX PALACIOS ENEKO RIVAS 2. 55. ALEA orria Name: Lionel Messi Biography: His name is Lionel Messi He is 30 years old He was born in Argentina He was born on 24th June 1987 He’s from Spain He is a football player He likes listening music classic His football team is FC Barcelona GORKA BATIZ 3. ZIKLO TALDE 3. 55. orria ALEA 1948an Kristina Iurretan jaio zen. Hasieran fabrika baten lan egin zuen eta geroxeago Iurreta Maiztegi Herri ikastetxean irakasle bezala. Durangoko bertso-eskola sortu zenean bertan hasi zen Jon Lapategi eta Angel Uxaolarekin. 1982.ko Bilboko Jaietan egin zuen lehen plaza Santutxuko bertso-eskolan Antolatuko saioan. Bertsolari elkartearen sarreran parte hartu zuen eta Elkarteak antolatuko lehen txapelketari babesa emateko parte hartu zuen 1986ko bertsolari Txapelketa Nagusian eta bide-erakusle bihurtu zen. Kalean prakak janztea eta oholtzara gona jantzita irtetzea izan zuen aldarrikapen. Egileak: -Uxue Martinez -Aitor Burgoa -Leizuri Nuñez Talde 4. 55. ALEA orria 1.GIZAKIA, ANIMALIA BEREZIA DA Gizakiak izaki bizidunak gara, jaio ,hasi, ugaldu eta hil egiten garelako. Izaki bizidun guztiok bizi funtzioak ditugu ,eta hauek dira: nutrizioa, harremana eta ugalketa . NUTRIZIO FUNTZIOA Nutrizio funtzioaren bidez bizitzeko behar ditugu sustantziak lortzen ditugu elikagaietatik eta airetik. Sustantzia horiek gorputzean zehar hedatzen dira, prozesuetan: digestioa, arnasketa eta iraizketa. Prozesu horiek egiteko behar diren aparatuak hauek dira: digestio, arnasketa eta iraizketa aparatua. HARREMAN FUNTZIOA Harreman funtzioari esker gure inguruan gertatzen denarekin ohartzen ga- ra eta elkarrekin erlazionatzen gara . Harremanak izateko gorputzeko organo guztien funtzionamendua koordinatu behar dugu, funtzio horiek aparatu batzuk betetzen dituzte, hauek dira: lo- komozio aparatua eta nerbio sistema. UGALKETA FUNTZIOA Ugalketa funtzioaren bidez umeak izaten ditugu. Funtzio horretan ugalketa aparatuak hartzen du parte. Izaki bizidunak, gizakiaz aparte, zelulaz osatuta daude. Zelulak elkartu egi- ten dira ehunak osatzeko, ehunak ere elkartu egiten dira organoak osatzeko. Organoak aparatu batzuk osatzen dituzte eta hauek dira: sistema edo apa- ratuak, aparatu bakoitzak bere funtzioa du eta hauek dira : digestioa, arnas- keta…. Ander Duñabeitia 3.zikloa Talde : 5. 55. ALEA orria Gaur esaera zahar batzuk komentatuko ditugu , espero dugu zuen gustukoak izatea. 1-Dirua, mutilik hoberena eta nagusirik txarrena. Esanahia: Dirua edukitzea ona da, zure jainkoa bihurtzen ez den bitartean. 2– Negarrez bildu farrez jan . Esanahia: nekez lortutakoa erraz galdu 3– Zuri guztiak ez dira irin. Esanahia : gauzak ez dira diruditen bezalakoak 4– Agindua zorra izan ohi da. Esanahia: Eman prometitzen duzuna. 5-Zor zaharra , izen txarra. Esanahia :Edozer ematen badizute , bueltatu arin. 6-Hil ateraino bizi , han arte ez izi. Esanahia: Izena ez du egiten izana. Ibai Mintegi 3.Zikloa Talde: 6. 55. ALEA orria 1.-Eskola gustatzen zaizu? 2.– Zergatik ? 1.-Bai, bai gustatzen zait 2.-Eskulanak egiten ditudalako. Lorena Tudoratze 1.-Bai, bai gustatzen zait 2.-Nire lagunekin egoten naizelako. Uxue Artetxe 1.-Ez, ez zait gustatzen eskola. 2.-Aspergarria delako. Danel Markina 1.– Bai, bai gustatzen zait 2.– Lagunak ditudalako Ander Guzman
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks