of 12

B L O G A K Hezkuntzarako Baliabide

Description
1. BLOGAK, HEZKUNTZARAKO BALIABIDE teknohezkuntza 2007 2. HEZKUNTZAN: Egileari dagokionez <ul><li>Irakaslea </li></ul><ul><li>Ikaslea…
Transcript
 • 1. BLOGAK, HEZKUNTZARAKO BALIABIDE teknohezkuntza 2007
 • 2. HEZKUNTZAN: Egileari dagokionez <ul><li>Irakaslea </li></ul><ul><li>Ikaslea </li></ul><ul><li>Eskola </li></ul><ul><li>Adituak </li></ul>
 • 3. HEZKUNTZAN: Hartzaileari dagokionez <ul><li>Irakaslea </li></ul><ul><li>Ikaslea </li></ul><ul><li>Eskola </li></ul><ul><li>Komunitatea </li></ul>
 • 4. HEZKUNTZAN: Helburuari dagokionez <ul><li>Gai bat kudeatzeko </li></ul><ul><li>Baliabide didaktikoa bihurtzeko: informazio iturri eta euskarri </li></ul><ul><li>Eremu bat eskaintzeko </li></ul><ul><li>Diziplinartekotasuna bultzatzeko </li></ul><ul><li>Komunitatearekiko harremana sendotzeko </li></ul>
 • 5. HEZKUNTZAN: Estrategiei dagokienez <ul><li>Informazio osagarria ematen </li></ul><ul><li>Jarduera didaktikoak proposatzen </li></ul><ul><li>Ikasleak informazioa jasotzen eta ematen </li></ul><ul><li>Komunitateari eskolako berriak ematen </li></ul><ul><li>Adituek hainbat gairen inguruko informazioa garatzen </li></ul>
 • 6. HEZKUNTZAN: Antolaketa: POSTAK <ul><li>Beti kronologikoki </li></ul><ul><li>Berrienak goialdean, zaharrenak behealdean </li></ul><ul><li>Izenburua, data eta testua + baliabideak + estekak </li></ul><ul><li>Etiketak eta kategoriak </li></ul>
 • 7. HEZKUNTZAN: Antolaketa: HASIERAKO ORRIA <ul><li>Izenburua </li></ul><ul><li>Egutegia edo ordua </li></ul><ul><li>Blogroll </li></ul><ul><li>Etiketak edo kategoriak </li></ul><ul><li>Artxiboak </li></ul><ul><li>Publizitatea </li></ul><ul><li>Sindikazioa </li></ul><ul><li>Administrazioa eta perfila </li></ul><ul><li>Komentarioak </li></ul>
 • 8. HEZKUNTZAN: Antolaketa: IRAKURLEA <ul><li>Irakurri </li></ul><ul><li>Loturak egin </li></ul><ul><li>Komentarioak egin </li></ul><ul><li>Iritzia eman </li></ul><ul><li>Jarduerak egin </li></ul>
 • 9. HEZKUNTZAN: Antolaketa: ERABILERRAZTASUNA <ul><li>Informazioaren antolaketa </li></ul><ul><li>Kategoriak </li></ul><ul><li>Etiketak </li></ul><ul><li>Baliabideekin loturik: HPB </li></ul>
 • 10. HEZKUNTZAN: Antolaketa: ITXURA <ul><li>Koloreen konbinazioa </li></ul><ul><li>Hizkien neurria </li></ul><ul><li>Paragrafoen antolaketa </li></ul><ul><li>Argazkiak </li></ul><ul><li>Eguneraketak </li></ul>
 • 11. HEZKUNTZAN: Antolaketa: BALIABIDEAK <ul><li>Argazkiak </li></ul><ul><li>Bideoak </li></ul><ul><li>Powerpointak </li></ul><ul><li>Jarduerak </li></ul><ul><li>Jokoak </li></ul><ul><li>Mapa kontzeptualak </li></ul>
 • 12. HEZKUNTZAN: IKUSPEGI DIDAKTIKOA <ul><li>Helburuaren araberako bloga </li></ul><ul><li>Egokiena: </li></ul><ul><ul><li>Ikaslea partaide aktibo </li></ul></ul><ul><ul><li>Prozedura parte hartzailea </li></ul></ul><ul><ul><li>Hausnarketara bultzatzen duena </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasgaien arteko loturak ahalbideratzen dituena </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunitatea (gurasoak, auzoa…) kontuan hartzen duena </li></ul></ul>
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks