of 7

Euskara. Dossier Basroller 0k V1.0

Description
1. 1 AURKEZPENA: TXOSTEN A BASROLLER KIROL ELKARTEA Iraupeneko patinajearen kirol elkartea * Irabazi asmorik gabeko elkar- Egoitzaren kokagunea: tea, eta iraupeneko…
Transcript
 • 1. 1 AURKEZPENA: TXOSTEN A BASROLLER KIROL ELKARTEA Iraupeneko patinajearen kirol elkartea * Irabazi asmorik gabeko elkar- Egoitzaren kokagunea: tea, eta iraupeneko patinajea Artunduaga Kiroldegia praktikatzea eta bultzatzea du k/ Artunduaga z/g helburu. 14. buzoia P.K. 48970 * Garraio bizkor eta garbia de- BASAURI (Bizkaia) lako, gune aproposak sortzeko beharra azpimarkatzen dugu Ekintzen kontsultarako eta (bidegorriak, patinajeko pistak...) kroniketarako gure foroa, ho- nako hau da: * Mota honetako jarduerak egi- http://basroller.losforos.es/ ten ditugu: familiako irteerak, iraupeneko hockeya, iraupeneko Weba: patinajea, etab. http://www.freewebs.com/basroller/ Harremanetarako posta elektronikoa: basroller@gmail.com 1
 • 2. 2 BASROLLER KIROL ELKARTEA Iraupeneko patinajearen kirol elkartea JARDUERA FINKOEN EGUTEGIA Hilabeteko lehen larunbata: IRAUNPENEKO HOCKEY PARTIDA ARTUNDUAGAN Hilabeteko bigarren igandea: FAMILIA IRTEERAK BIDEGORRIETATIK BARNA Hilabeteko hirugarren larunbata: IRAUNPENEKO HOCKEY PARTIDA ARTUNDUAGAN Hilabeteko laugarren igandea: IRAUPENEKO PATINAJEA. BESTE EKITALDIAK Elkarteko jarduera propioez gain, ETA LANKIDETZAK: beste elkarte eta klubekin harre- manean gaude, eta patinajeko irte- eretan eta ekitaldietan parte har- tzen dugu, modu aktiboan. Honako hauetan parte hartu eta lankidetzan jar- dun dugu: - Irristailu egunean. - Mugikortasun egunean. - Kiroldegiek egiten dituzten “ateak zabalik” jardunaldietan. - Kirola euskaraz egunean. - Lemans rollerreko 24 orduetan. 2
 • 3. 3 BILBO MUGIKORTASUN EGUNAN GERNIKAKO IRTEERA ERRIBERATIK IRRISTAILUETAN IRAUNPENEKO HOCKEY PARTIDA POLIGONOETAN PATINATZEN LEMANS ROLLERREKO 24 ORDUAK ………. eta Gasteizen, Barakaldon, Muskizen, Basaurin, etab. 3
 • 4. 4 IHES EGIOZU EGUNEROKOARI. Egunez egunekoa monotonoa egi- ten zaizu? Patinaje giroak lagundu egingo dizu deskonektatzen eta zure pilak kargatzen.... KIROLA ETA OSASUNA. PATINA EZAZU. Kirola egin ezazu zure osasun fisikoa eta mentala gainbehera etor ez dadin. Patinajeko modali- tate desberdinak kontuan izanda, zure behar fisikoetara ongien da- torrena aukera dezakezu... PATINA EZAZU. SEGURTASUNA. Beti gogorarazten dugu ezen, obligaziozkoa dela pa- tinaje mota bakoitzari dagoz- kion babes neurriak jartzea, eta dagozkigun zirkulazio arauak betetzea... PATINA EZAZU. INGURUMENA. Garraio bezala, irristailuak erabiltzeak ibilgailu-ilarak saihesteko modua eskain- tzen digu, eta aldi berean, HARREMANAK IZATEKO ETA BI- ingurumena zaintzen dugu... DAIATZEKO. PATINA EZAZU. Beste talde eta ekitaldiei laguntza eskai- niaz eta horietan parte hartuz, baita na- zioartekoetan ere, ohikotasunez izaten ez dituzun bizipenak izango dituzu... PATINA EZAZU. 4
 • 5. 5 BASROLLER KIROL ELKARTEA HISTORIA Basauriko Artunduaga Kiroldegian patinaje ikastaroak egiten ari ginen adin desberdineko pertsona talde batek, gure arteko giro onean eta patinatzeko gogoan oinarrituta, maizago patina genezakeela erabaki genuen, eta kirol horren berri gainontzeko herritarrei ere emateko aukera genuela. 2007ko martxoaren 27an, 19:00etan, patinaje ikastaroan geldialdi bat egin genuen, eta parket berean eserita, “Eratze Akta” izenpetu ge- nuen, hurrengo elkartearena: BASROLLER KIROL ELKARTEA. (BASROLLER patinajeko kirol elkartea). ELKARTEKO KIDE EGIN Elkarteko kide egiteko interesa honetan datza: -Lehentasuna, pertsona-kopuru mugatua den jardueretan parte hartzekoan. -Deskontua, ordainduta diren jardueretan. -Patinajeko material merkeagoa denda espezializatuetan. -Ideiak eta proiektuak proposatzea, elkarteak azter ditzan horiek egin ahal izateko. -Merchandisingean deskontuak, (kamisetak, etab.) -Informazio zuzena posta elektroniko bidez, ekitaldi eta jarduerei buruz. Kide izateko KUOTA: - “Sarrerako” kuota, 20 € -14 urtetik beherakoek ez dute kuotarik ordaintzen. Hala ere, fitxa bete behar dute. -Kide izateko fitxa foroan lor dezakezu, “info” atalean. Baita, posta elektronikoz eska dezakezu. Bai fitxa bai bankuko ordainketaren kopia bat Basauriko Artunduaga Kiroldegiko bigarren solairuko 14. gutunontzian utzi behar da. Entitatea = LA CAIXA Kontu-zenbakia = 2100 4353 45 0100207233 Kontzeptua =”Sarrerako kuota eta izena” edo bere kasuan, “Urteko kuota eta izena”. Onuraduna = quot;BASROLLER KIROL ELKARTEAquot; 5
 • 6. 6 tsatzeari. i iezaiozu pen iltza.... utz ndutan bazab o pentsame Patinatzek LAGU NTZA BABE ILEE SLEE N, GABI N BIL LTZA A m an . Zure burua ezagutzera e s- e edo laguntza na nahi baduzu, u, eta ideia o uz k aini nahi bad patinajearen u iru ditzen bazaiz in harrema- ek Gure aha lm enen bar ruan, bide z egitea, gur a es- ez. elkartea ri laguntz esa ba- nean jar zait dien enpr kaintzen zitatea koitza ren publi dez, g u, foro bi egingo du ez, gure web orrien bid en di- jarduera k iragartz ez, ka- rtelen bid tuzten ka ntzeko miseta eta gaino bidez. merc handising Jarri harremanean: BISITA GAITZAZU, FOROA: http://basroller.losforos.es/ basroller@gmail.com Weba: Prestatzen ari gara 6
 • 7. 7 ESPEZIFIKOA: LEMANS ROLLER 24 ORDU http://www.24rollers.com/ Lemans roller 24 ordu, larunbat eta igande batez, egiten da Lemans hiriko (Frantzia) zirkuituan. Ia 24 ordu irristailuetatik jaitsi gabe. Abentura: KRONOLOGIA : Larunbat goizeko 7:00etan zirkuituko kanpinean sartu, eta kan- pineko dendak jartzeari ekiten zaio. 10:00ak baino lehen, buel- tak eta denborak kontrolatzeko mikrotxipak jaso behar dira. 11:00etan, hiritik egiten den desfilea, parte hartzaile eta bo- luntario, eta patinatzaileentzat orokorrean, obligaziozkoa da, eta hori Minbiziaren aurkako Elkarteari laguntzeko egiten da. Parte hartzen dugun guztiok 5 € dohaintza egiten dugu. Mozorrotuta joan daiteke, gu bezala. 14:00etan, ekipo bakoitzeko kapitainek, norgehia- goka, kronometratutako 300 metroko sprint bat egiten dute, gero, irteerako parrilan izango duten lekua era- bakitzeko. 16:00etan, probari hasiera ematen zaio, eta hori igandeko 16:00etan amaituko da. Irte- era motorretan bezala da, patinak pistaren beste aldean daude, eta tiroa entzunda- koan, korrika zoaz hori hartzera, jantzi eta irteten zara. Ekipoa, gehienez, 10 pertsonak osatzen du (bakarrik ere parte har daiteke), eta itzuli bakoitzean (4.700 metro) eta txanda bakoitzean, etekin handiena ateratzeko estrategia desberdinak lantzen dira, bai gauez eta baita euria egingo balu ere. 5.500 patinatzaileen artetik oso gutxi dira irabaztera joaten dire- nak, gehienok esperientzia polit bat bizi nahi dugu, eta hori da lortzen duguna. Eta nahi gabe toki askotan irteten zara ……. http://www.patinclassicsport.com/shop/ http://www.basauri.net/ http://portal.lacaixa.es http://www.prohockey.fr http://www.embutidosrios.es/ Lagun Tzai leak : 7
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks