of 14

kepimpinan

Description
1. 1.5 Kepimpinan Jenis Kuasa 2. Definisi Kepimpinan Menurut Luthan, kepimpinan ialah kemampuan seseorang utk mempengaruhi individu lain spy melakukan sst yg…
Transcript
 • 1. 1.5 Kepimpinan Jenis Kuasa
 • 2. Definisi Kepimpinan Menurut Luthan, kepimpinan ialah kemampuan seseorang utk mempengaruhi individu lain spy melakukan sst yg diinginkan oleh individu. Manakala pemimpin ialah individu yg mampu mempengaruhi individu lain melakukan apa yg dikehendaki tersebut. Kepimpinan ialah satu proses yg dilakukan oleh seseorang pengurus utk mempengaruhi aktiviti individu / kumpulan dlm usaha mencapai matlamat @ ciri, gaya atau cara utk mempengaruhi orang lain. Pemimpin pula ialah ketua yg mempunyai sekumpulan pekerja / individu yg dpt mempengaruhi orang lain.
 • 3. Kepentingan kepimpinan1. Mempengaruhi pekerja Pengikut/pekerja akan dipengaruhi oleh pemimpin utk bertindak scr efektif spy aktviti yg telah dirancang dgn berkesan.2. Menjadi teladan utk pekerja. Ciri kepimpinan spt kegigihan, keazaman dan keyakinan dijadikan teladan oleh pekerja bawahan.3. Membantu ketua mengurus scr berkesan Sbg pemimpin, pengurus harus berupaya utk membentuk 1 pasukan yg mantap dan memberi ransangan kpd pasukan agar matlamat dpt dicapai.4. Mempunyai autoriti utk mengarah Seorg pemimpin harus diberi autoriti spy dpt menjalankan tugas dgn berkesan dan dihormati dan disegani oleh pekerja.
 • 4. Jenis Kuasa Kuasa merupakan 1 kebolehan dan keupayaan utk mempengaruhi pengikut melaksanakan sst tindakan spy mencapai matlamat. Terdapat 5 jenis kuasa:1. Kuasa sah2. Kuasa ganjaran3. Kuasa desakan4. Kuasa rujukan5. Kuasa kepakaran.
 • 5. 1. Kuasa Sah Ialah satu punca kuasa yg diperoleh pemimpin mll sumber jawatan yg dimiliki dan diiktiraf oleh organisasi / merupakan seseorg yg telah dilantik ke sst jawatan mll syarat dan dan prosedur. Kuasa yg dimiliki adalah bersandarkan kpd akt, polisi, program dan peraturan. Kuasa pemimpin akan hilang apbl tidak lagi memegang jawatan tersebut. Garis panduan penggunaan kuasa sah termasuk:1. Memberi arahan dgn penuh keyakinan2. Arahan dibuat dgn jelas dgn menggunakan bahasa yg mudah difahami.3. Memberi arahan dgn jelas4. Memberi arahan yang menepati peraturan5. Menggunakan saluran yang betul.
 • 6. 2. Kuasa Ganjaran merujuk kpd keupayaan pemimpin memberi ganjaran kpd para pekerja jika berjaya mencapai matlamat. Ia boleh dalam bentuk kewangan / bukan kewangan. Cth bonus, kenaikan gaji / pangkat, anugerah cemerlang perkhidmatan. Berikut adalah penggunaan kuasa ganjaran scr berkesan:a. Ganjaran yg diberi dpt memenuhi keperluan dan kehendak pekerja spy mewujudkan ketaatan dan kepatuhan pekerja terhadap arahan pemimpin.b. Mewujudkan kepercayaan para pekerja terhadap pemimpin memebri ganjaran mll kejujuran pemimpin spt tdk pernah memungkiri janji pemberian ganjaranc. Pemimpin memberi insentif yg menarik perhatiandgn bijak spy matlamat penggunaan kuasa ganjaran dpt mencapai matlamat organisasi.
 • 7. 3. Kuasa Desakan Kuasa ini memberi keupayaan kpd pemimpin utk memaksa pekerja agar mematuhi keputusan dan tindakan pemimpin bg mengelakkan hukuman dikenakan jika pekerja gagal mematuhi arahan. Pemimpin boleh menggunakan teknik tekanan kpd pekerja dlm memastikan pekerja melakukan arahan pemimpin. Teknik tekanan yg boleh digunakan spt memarahi pekerja, amaran, pemantauan yg berterusan ke atas pekerja (tingkah laku seruan) dan penggunaan ancaman. Penggunaan kuasa menjadi berkesan jika pemimpin mengunakan kuasa desakan utk tujuan positif spt mencegah pekerja drpd melanggar peraturan, memperbaiki kesilapan, meransang penglibatan pekerja dlm sst tugasan dan memberi pekerja motivasi.
 • 8. 4. Kuasa Rujukan Pemimpin yg memiliki kuasa rujukan akan dijadikan “role model” oleh pekerja dlm sbrg tindakan. Kuasa rujukan wjd disbbkan ciri peribadi berkarisme pemimpin yang boleh dijadi contoh kpd pekerja. Selain itu, kuasa rujukan wjd disebabkan rasa hormat dan dan segan oleh pekerja terhadap pemimpin. Pemimpin juga perlu mempunyai hubungan erat dgn individu lain dlm organisasi. Cth: pemimpin mempunyai hubungan yg baik dgn pihak atasan, maka pemimpin berupaya memberi pertolongan kpd pekerjanya apbl meminta bantuan. Pemimpin yang menunjukkan contoh yang baik kpd pekerja. Contoh jika pekerja perlukan bantuan, pemimpin harus sedaya upaya membantu pekerja menyelesaikan masalah. Tindakan ini menunjukkan kpd pekerja lain dgn tindakan pekerja boleh melayani perkara dgn adil.
 • 9. 5. Kuasa Kepakaran Kuasa kjepakaran berlaku apbl pekerja lain mengiktiraf seseorang itu mempunyai kebolehan ttg penegetahuan dlm bidang tertentudan kemahiran menyelesaikan masalah yang tidak dpt diselesaikan. Berikut adalah antara amalan yg perlu dilaksanakan oleh pemimpin:a. Boleh menunjukkan 1 bukti kpd pekerja lain ttg kepakaran yg dimiliki spt dokumen yg menunjukkan pemimpin itu pakar.b. Pemimpin perlu membuat tindakan dgn betul dan jelas spy pekerja lain menaruh kepercayaan kepakaran dimiliki.c. Kepakaran seseorang pemimpin boleh diukur mll penyelesaian sst masalahd. Seseorg pemimpin berkemampuan menjelaskan sst isu dgn berkesan kpd pekerja lainyg berkaitan dgn kepakaran yg dimiliki.
 • 10. Kuasa Formal dan Informal Kuasa Formal Kuasa Informal Merujuk pemimpin yg  Kuasa yg dimiliki oleh memiliki kuasa yg berpunca pemimpin disbbkan faktor drpd jawatan yg dimiliki dlm peribadi yg berkarisme yg sst organisasi. menjadi ikutan oleh pekerja Mll kedudukan pemimpin dlm lain. organisasi boleh menawarkan  Menunjukkan ciri-ciri jujur dan pelbagai insentif dan peribadi yang baik, hukuman. kemahiran. Pemimpin formal boleh  Tindak tanduk pemimpin menggunakan sst kemahiran diperhatikan oleh pekerja dan utk mempengaruhi / mengiktiraf ttg kebolehan diri mengawal tindak tanduk pemimpin. pekerja.
 • 11. Jenis –jenis kepimpinan 1. Kepimpinan Transactional Menekankan pemberian arahan drpd pemimpin kpd pekerja utk mencapai matlamat pemimpin. Lebih menekankan pd gaya pengurusan berbanding gaya kepimpinan krn lebih mengutamakan peraturan dan prosedur yg telah ditetapkan dlm organisasi Pekerja diberi tugasan, struktur dan ganjaran dlm melaksanakan arahan pemimpin. Apbl pekerja berjaya mencapai matlamat, mrk diberi ganjaran dlm bentuk kewangan (kenaikan gaji, bonus dan komisen) / bukan kewangan ( kenaikan pangkat, pujian dan penghargaan). Atau kalau gagal melaksanakan tugasan maka akan dikenakan hukuman. Jadi pemimpin lebih memerlukan kuasa sah spy memberi pengaruh kpd pekerja utk bertindak.
 • 12. 2. Kepimpinan Transformational Merujuk kpd proses seseorg pemimpin mempengaruhi pekerjanya dlm melakukan sst perubahan (spt aspek perubahan pemikiran dan sikap pekerja serta komitmen utk mencapai wawasan, misi strategi dan taktik) dlm organisasi. Kepimpinan ini mementingkan pencapaian matlamat j/panjang. Wawasan organisasi dijadikan landasan stp keputusan dgn menggunakan sumber sedia ada dgn optimum. Kepimpinan transformational membentuk seorg pemimpin menjadi rol model kpd pekerja yg menyuntik semangat kpd pekerja Memerlukan 1 sistem komunikasi yg berkesan dan berlandaskan nilai etika spt moral, kejujuran dan keadilan utk memastikan semua pekerja memahami dgn jelas hala tuju & matlamat organisasi . Perlu sentiasa memberi motivasi agar pekerja sentiasa fokus dan komited.
 • 13. 3. Kepimpinan Karismatik Merupakan kebolehan yg ada pd diri seorg pemimpin dlm mempengaruhi pengikut utk mencapai sst matlamat. Kebolehan yg ada pd diri pemimpin menybbkan pekerja akan kekal setia kpd pemimpin. Seorg pemimpin karismatik mampu mempengaruhi pekerja dgn kaedahyg memenuhi keperluan dan kehendak stp pekerja. Ciri – ciri pemimpin karismatik:1. Mempunyai visi, blh menjelaskan, mencapai dan menekankan kepentingan visi2. Sikap keyakinan ke atas diri pemimpin dlm memimpin sesebuah organisasi.3. Menjadi ejen perubahan dlm pembaharuan dlm organisasi4. Memiliki kebolehan luar biasa dlm pemikiran dan tindakanyg tdk dijangka pihak lain ttp berkesan.5. Peka terhadap perubahan persekitaran dan kebolehan mengambil peluang dan menangani sebrg kekangan.
 • 14. 4. Kepimpinan Berwawasan (visionary) Pemimpin yg berupaya membayangkan masa hadapan dlm pencapaian dan penetapan stp matlamat. Berfikiran futuristik dan berupaya mempengaruhi pekerja utk terus berusaha mencapai matlamat organisasi. Membentuk strategi yg berkesan , mengenalpasti sasaran kerja utama, pihak berkepentingandlm menjayakan wawasan. Menggunakan kesemua sumber dgn sebaik mungkin. Penggunaan saluran komunikasi dlm menyampaikan maklumat kpd pekerja. Pemimpin berwawasan perlu memiliki sikap kemanusiaan , menerima pandangan pihak lain dan berfikiran terbuka.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks