of 18

Praktikak

Description
1. Praktikak 2. Urtarrilak 8 tik Otsailak 27ra arte NOIZ? <ul><li>Gabonetako oporrak hartu aurretik, ikastetxearekin harremanetan jarri .…
Transcript
 • 1. Praktikak
 • 2. Urtarrilak 8 tik Otsailak 27ra arte NOIZ? <ul><li>Gabonetako oporrak hartu aurretik, ikastetxearekin harremanetan jarri . </li></ul><ul><li>Ahal den neurrian, ikastetxera joan (tutorea, gela… aurretik ezagutzera). </li></ul><ul><li>Lehen harremana zuzendariaren bidez egin. </li></ul>Gela/Eskola batean (Praktika Orokorrak) NON? Goizez (Guztira 140 ordu)
 • 3. P R A K T I K A K Konpetentziak Konpetentziak Pertsonalean Profesionalean Sozialean Teknikoak Metodologikoak Sozialak Pertsonalak maila Hezitzailea Ikertzailea Kudeatzailea Zer? Dialektikoa Erreflexiboa Tutoreak Jarduerak Ikaslea Dinamika I(ra)kaslea definitizeko unea Umea / Hezkuntza Prozesuak testuinguruan ezagutzeko Funtzio Profesionalak Zeharkako Konpetentziak
 • 4. <ul><li>ESPEZIFIKOAK: </li></ul><ul><li>Behatzeko tresnen erabilera eta aplikazioa ikustea </li></ul><ul><li>Kasu errealen bidez praktika eta teoriaren arteko loturak egitea </li></ul><ul><li>Ikertzailearen lana esperimentatzea </li></ul><ul><li>Eskolaren eta Taldearen funtzionamenduaz jabetzea </li></ul><ul><li>Hainbat esperientzia aztertzea eta konparatzea </li></ul>HELBURUAK OROKORRA : Hezkuntza egoera desberdinak behatzeko, deskribatzeko, interpretatzeko eta egokitzeko gai izatea.
 • 5. <ul><li>Ikaslearen praktikak jarraitu: garapena, galderak… </li></ul><ul><li>Lan pertsonala orientatu eta zuzendu </li></ul><ul><li>Ikastetxe edo erakundeetako praktiketako arduradunekin harremanetan egon eta haien informazioa jaso </li></ul><ul><li>Koordinatzailearekin batera, praktiketako nota jarri </li></ul>HUHEZIko TUTOREAREN LANA <ul><li>Asistentzia eta puntualitatea: </li></ul><ul><ul><li>- Ikasleak ezinezkoa badu egunen baten ikastetxera joatea, bertako tutoreari esan beharko dio.Aste bete baino gehiagorako bada, HUHEZIko tutoreari </li></ul></ul><ul><ul><li>- Bi aste baino gehiago faltatuz gero, errekuperatu egin beharko ditu galdutako egunak </li></ul></ul><ul><li>Ikastetxeko edo erakundeko proiektuan parte hartu eta inplikatzea </li></ul><ul><li>Bere ardurapean dauden gaiak edo lanak prestatzea </li></ul><ul><li>Ikastetxe edo erakundearekiko eta hezitzaileekiko jarrera profesional (laguntza, diskrezioa…) </li></ul><ul><li>HUHEZIko tutorearen laguntzarekin, praktikei buruzko txostena egitea, izandako esperientzian oinarrituz </li></ul>IKASLEAREN ARDURAK
 • 6. EGIN BEHARREKO LANAK <ul><li>Egunerokoa </li></ul><ul><li>Egunero, gelan gertatzen diren gorabeherak jasotzeko tresna. </li></ul><ul><li>Elementu/gertakizun aipagarrienak jasotzen joateko eta ez ahazteko. </li></ul><ul><li>Behaketa gidoian agertzen diren atalak/elementuak izango ditugu lagungarri lan hau egiteko. </li></ul><ul><li>Egunerokoa </li></ul><ul><li>Erregularki idatzi (ahal bada, egunero). </li></ul><ul><li>Zer jaso: </li></ul><ul><ul><li>Ikaste-irakaste egoerak </li></ul></ul><ul><ul><li>Zailtasunak edo arazoak </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelaren antolaketa </li></ul></ul><ul><ul><li>Erabiltzen den metodologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Harremanak/elkarrekintzak </li></ul></ul><ul><ul><li>Balorazio pertsonalak </li></ul></ul><ul><ul><li>Ebaluazio prozesuak </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 • 7. EGIN BEHARREKO LANAK <ul><li>Asterokoa </li></ul><ul><li>Astean behin, egun bateko egoera, edo aste osoko planteamendu/egoera/arazo bat sakonago aztertuko dugu. </li></ul><ul><li>Eskema posible bat: </li></ul><ul><ul><li>Data: - Lekua: </li></ul></ul><ul><li>Deskribapena </li></ul><ul><li>Balorazioa </li></ul><ul><li>Gure Proposamena (eta aplikazioa) </li></ul>
 • 8. EGIN BEHARREKO LANAK <ul><li>1.go Mintegia </li></ul><ul><li>Aztergaiak: </li></ul><ul><ul><li>Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaste-irakaste prozesua </li></ul></ul><ul><li>Oharrak </li></ul><ul><li>Mintegietara : </li></ul><ul><li>Asistentzia derrigorrezkoa da </li></ul><ul><li>Egunerokoa ekarri </li></ul><ul><li>Gaiaren inguruko lana, zuen Blogean jarri (egun batzuk lehenago) </li></ul>1.go Mintegia Helburuak: - Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua ezagutu eta aztertu - Ikaste-irakaste prozesuaz hausnartu
 • 9. EGIN BEHARREKO LANAK <ul><li>2. Mintegia </li></ul><ul><li>Aztergaiak: </li></ul><ul><ul><li>Elkarrekintzak eta harremanak </li></ul></ul><ul><li>Oharrak </li></ul><ul><li>Mintegietara : </li></ul><ul><li>Asistentzia derrigorrezkoa da </li></ul><ul><li>Egunerokoa ekarri </li></ul><ul><li>Gaiaren inguruko lana, zuen Blogean jarri (egun batzuk lehenago) </li></ul>2. Mintegia Helburuak: - Gelan ematen diren elkarrekintza eta harremanak behatzea eta ulertzea - Elkarrekintza eta harremanak bideratzeko estrategien gainean hausnartzea
 • 10. EGIN BEHARREKO LANAK <ul><li>3. Mintegia </li></ul><ul><li>Aztergaia: </li></ul><ul><ul><li>Sekuentzia Didaktikoa </li></ul></ul><ul><li>Oharrak </li></ul><ul><li>Mintegietara : </li></ul><ul><li>Asistentzia derrigorrezkoa da </li></ul><ul><li>Egunerokoa ekarri </li></ul><ul><li>Gaiaren inguruko lana, zuen Blogean jarri (egun batzuk lehenago) </li></ul>3. Mintegia Helburuak: - Sekuentzia Didaktikoen aplikazio posibleak ezagutu - Sekuentzia Didaktikoei buruz hausnartu
 • 11. EGIN BEHARREKO LANAK Praktiketako Txostena Egitura: 0. Azala 1. Aurkibidea 2. Sarrera 3. Gelako ardatz metodologikoak (zuen balorazioa barne) 4. Ikaste-irakaste prozesuaren hausnarketa 5. Zure jarduera (deskribapena, balorazioa…) 6. Zuk bideratutako ekintza(k) (deskribapena, balorazioa…) 7. Ondorioak (profesionalak batez ere) 8. Bibliografia 9. Eranskinak
 • 12. MINTEGIAK 1.go Taldea   Ander Agiriano Arantzazu Agirre Nerea Agirremota Mikel Arriolabengoa Asier Alvarez de Eulate Pablo Emilio Casal Julen Iñurrieta Lorena Moreno Lide Osinaga TALDEA 9’00 – 11’00 ORDUA
 • 13. MINTEGIAK 2. Taldea   Nerea Arrieta Julen Beistegi Lore Eizagirre Sandra Ferrero Araitz Gonzalez Nerea Goya Ihintza Oñederra Ainhoa Rollizo Betzaida Urtaza TALDEA ORDUA 11’15 – 13’15
 • 14. MINTEGIAK 3. Taldea   Maialen Beitia Itsaso Carlos Bergara Ainhoa Carrasco Julene Etxedona Meritxel Etxagibel Hasier Larrea Xeber Maiza Maialen Murgiondo TALDEA ORDUA 9’00 – 11’00
 • 15. MINTEGIAK 4. Taldea   Beñat Lizeaga Haizea Martin Miriam Navas Ander Retolaza Javier Rodrigo Aitziber Soriano Ainhoa Sorron Nora Yugueros TALDEA ORDUA 11’15 – 13’15
 • 16. EBALUAZIOA
 • 17. <ul><li>Practicum: </li></ul><ul><ul><li>% 50: Apirilean entregatu beharrekoa: egunerokoa, asterokoak eta azken txostena </li></ul></ul><ul><ul><li>% 10: Ikastetxeko tutorearen ebaluazioa </li></ul></ul><ul><ul><li>% 20: 3 mintegien HUHEZIko tutorearen ebaluazioa </li></ul></ul><ul><ul><li>% 20: Aurkezpena </li></ul></ul>EBALUAZIOA
 • 18. <ul><li>Oharrak: </li></ul><ul><ul><li>% 80ko asistentzia eskatzen da mintegi eta aurkezpenetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikastetxeko eta HUHEZIko tutoreen ebaluazioak positiboak izan behar dira </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogetan lanak jartzea ezinbestekoa da </li></ul></ul>EBALUAZIOA
 • 18 pages
  Free
  62 views
  0 times
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks