of 10

Prudentzio Deunaren Festa

Description
Prudentzio Deunaren jaia Araba osoan ospatzen da , bertako zaindaria baita. Jaia erretretarekin hasten da. Gasteiztarrak kalera irtetzen gara tronpeta eta atabal…
Transcript
Prudentzio Deunaren jaia Araba osoan ospatzen da , bertako zaindaria baita. Jaia erretretarekin hasten da. Gasteiztarrak kalera irtetzen gara tronpeta eta atabal musika entzuteko. Gaua heltzen denean sukaldariek beraien danborran zarataz kaleak betetzen dituzte Arkabuseroak ere han izaten dira eta DANBA¡¡, DANBA¡¡ egiten dute, guri susto galanta emanez. Majorette taldea ere egoten da, bere dantza desberdinak egiten Hurrengo egunean denok Armentiara goaz. Bertan erromeria dago: musika, tabernak, dantzak, herri kirolak eta abar Bertan txorixoa jan eta erroskilak erosteko ohitura dago Egun horretan Gasteiztar gehiengoak perretxikoak, barrazkiloak eta erroskilak jaten ditugu Guk ikastolan ere festa ospatzen dugu, danborrada bat eginez. Txikiak eta haundiak elkartzen gara patioan eta denok batera erretreta abestu eta danborra gogoz jotzen dugu gure gurasoen aurrean.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks