of 7

Software Didaktikoa

Description
1. IKTak HEZKUNTZAN: software didaktikoa Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologia 2008-2009 ikasturtea Eskoriatza tek no hez kun tza 2 0 0 9 2. SOFTWARE DIDAKTIKOA…
Transcript
 • 1. IKTak HEZKUNTZAN: software didaktikoa Hezkuntzari Aplikaturiko Teknologia 2008-2009 ikasturtea Eskoriatza tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • 2. SOFTWARE DIDAKTIKOA <ul><li>Software didaktikoek, berez, ez dute ekarpenik egiten </li></ul><ul><li>Hautatu baino lehen hainbat aldagai kontuan hartu behar dira: </li></ul><ul><ul><li>Aldagai teknikoak </li></ul></ul><ul><ul><li>Aldagai didaktikoak </li></ul></ul>tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • 3. SOFTWARE DIDAKTIKOA <ul><li>ALDAGAI TEKNIKOAK: </li></ul><ul><ul><li>Instalatu daitekeen: memoria, tokia... </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet behar duen </li></ul></ul><ul><ul><li>Baliabide aniztasuna: bideoak, animazioak... </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakurgarritasuna </li></ul></ul><ul><ul><li>Erabilerraztasuna eta irisgarritasuna </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutorialak </li></ul></ul>tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • 4. SOFTWARE DIDAKTIKOA <ul><li>ALDAGAI DIDAKTIKOAK (I): </li></ul><ul><ul><li>Helburuak bat etorri gure hezkuntza asmoekin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleen mailarekin bat etorri (GZH): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eduki egokiak ikasleen mailari begira </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informazioa ikasleek ulertzeko modukoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informazio kopuru egokia ikasleen mailari begira </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erabilitako hizkuntza, edukiak aurkezteko modua eta nabigazio sistema ikasleen mailarekin bat etorri </li></ul></ul></ul>tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • 5. SOFTWARE DIDAKTIKOA <ul><li>ALDAGAI DIDAKTIKOAK (II): </li></ul><ul><ul><li>Liburuarekiko ekarpena egiten du: bideoak, animazioak, soinua, elkarrekintza... </li></ul></ul><ul><ul><li>Lotura du gelako dinamikarekin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikuspegi eraikitzailearekin bat etorri: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testuingurua ematen zaio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elkarrekintza baimentzen du </li></ul></ul></ul>tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • 6. SOFTWARE DIDAKTIKOA <ul><li>ALDAGAI DIDAKTIKOAK (III): </li></ul><ul><ul><li>Ikuspegi eraikitzailearekin bat etorri: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Azalpenak ematen dira </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aurrezagutzak aintzat hartzen dira </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Progresibotasun egokia du </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jarduera motak ikaslea pentsatzera eramaten du </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Curriculum ezkutua egokia da </li></ul></ul></ul>tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • 7. SOFTWARE DIDAKTIKOA <ul><li>ONDORIOAK: </li></ul><ul><ul><li>Edozerk ez du balio </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikuspegi kritikotik aztertu behar </li></ul></ul><ul><ul><li>Azterketa irizpide psikopedagogikoetatik egin behar, arlo teknikoa kontuan izanik </li></ul></ul>tek no hez kun tza 2 0 0 9
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks